KURSINFORMASJON

HVORDAN MAN MELDER SEG PÅ OG BETALER FOR KURS HOS PAPIRPIKENE:

PÅMELDING:
Påmelding kan skje ved personlig fremmøte i butikken, på telefon eller e-mail
(men IKKE på Facebook, da det kan være lett at vi overser meldinger der!)
BETALING:
Betaling = påmelding, uansett hvor lenge det er til kurset! Betaling skjer kontant i butikken, eller via nettbank til vår kurskonto innen 2 dager etter påmelding.  Obs! Om dette ikke overholdes, mister man automatisk kursplassen L

BINDENDE PÅMELDING:
Påmelding til våre kurs er bindende, og kursavgift tilbakebetales kun om man melder seg av
senest 1 uke før kursstart. Dette pga at vi forbereder kurset og kutter opp materialer.

AVLYSING AV KURS:
Vi forbeholder oss retten til å kunne avlyse kurs på kort varsel.
Dette er aktuelt om det er for få påmeldte, eller om kursholder er syk.
Det gis da beskjed på telefon eller e-mail så snart vi vet det, og innbetalt kursavgift refunderes.

KONTAKTINFORMASJON:
Vi treffes på telefon 61 01 07 88 i butikkens åpningstider
(mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10-17, torsdag kl 10-18 og lørdag kl 10-14)

Vår e-mailadresse er
post@papirpikene.no
Betaling til kurskonto nr 1822 06 15258
VIKTIG: merk betalingen med dato for kurset og navn på kursdeltaker.
Velkommen til kurs hos oss J
Hilsen Rita og Hilde